Het Belevingsconcert


websitefoto4

Welkom

Welkom op deze website over Het Belevingsconcert. Hier vind je een introductie op de methodiek, inspiratie voor muziek, te gebruiken instrumenten en verdere informatie. Mocht je vragen of aanvullingen hebben, neem gerust contact op.

Het Belevingsconcert

Het Belevingsconcert is een belevingsgerichte, zintuiglijke vorm van samenkomen, contact maken en delen, waarbij gebruik gemaakt wordt van muziek en zang, sfeer en aanraking, geur en kaarslicht. Er worden bekende en onbekende liederen gezongen en er wordt geïmproviseerd, zingend en spelend op allerlei (veelal eenvoudige) instrumenten.

Zorg voor kwetsbare mensen gaat over nabijheid en contact. Bij mensen met (vergevorderde) dementie schieten onze gebruikelijke manieren van communiceren en contact maken vaak tekort. Niet het woord, maar de aanraking, niet het beeld, maar klanken en geuren kunnen leiden tot toenadering en het gevoel van gezien worden bij de ander.

Het doel van het Belevingsconcert is om mensen te bereiken in wat er vanbinnen leeft en wat hen draagt. In de belevingsconcerten wordt muziek ingezet om contact te maken, om ervaringen van zin en betekenis aan te reiken en mensen te omhullen met warmte en veiligheid.

Het Belevingsconcert is een methodiek van muziek en zingeving, gericht op persoonlijke aandacht voor, verbondenheid met en waardigheid van mensen met dementie.